IJsedal Maatwerkbedrijf vzw

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan wijzigen. We raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Wij verwerken persoonsgegevens steeds en uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet).

Privacy

IJsedal Maatwerkbedrijf vzw respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die u eventueel op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of informatie of offertes aanvragen, bestellingen plaatsen en voor desgevallend de facturatie van geleverde diensten. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, bijvoorbeeld voor boekhouddoeleinden. Indien u via de website informatie aanvraagt, vragen wij naar uw naam en enkele aanvullende gegevens. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Vacatures en solliciteren

Indien u zoekt naar of solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep binnen onze organisatie. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

Cookiebeleid

Er wordt gebruikgemaakt van cookies om de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en de website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen. (Zie verder.)

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Wij bekijken ook met welke type browser u onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van u als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom van IJsedal Maatwerkbedrijf vzw. Deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kan ons steeds contacteren om deze op te vragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren, bijvoorbeeld door middel van een kopie van uw identiteitskaart. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, moet u een kopie van de cookie in kwestie meesturen. U vindt deze terug in de instellingen van uw browser.

Behoudens gegevens die wij moeten bewaren om wettelijke of juridische redenen hebt u op elk moment het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd. Het volstaat daarvoor om ons te contacteren via telefoon, e-mail of het contactformulier op onze website.

U hebt ook het recht om kosteloos te vragen dat uw persoonsgegevens niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Eveneens beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacycommissie) - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Disclaimer

De informatie op deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van IJsedal Maatwerkbedrijf vzw niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. IJsedal Maatwerkbedrijf vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. IJsedal Maatwerkbedrijf vzw is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.

Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die IJsedal Maatwerkbedrijf vzw niet inricht of onderhoudt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door IJsedal Maatwerkbedrijf vzw uitgesloten.

Indien u nog vragen hebt over ons privacy- en cookiebeleid, kan u ons steeds contacteren via info@ijsedal.be.

Privacyverklaring

IJsedal Maatwerkbedrijf vzw respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die u eventueel op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.